Pozvánka do Suľovských Vrchov

07.03.2017 18:04

POZVÁNKA

 

T.O. Svrčinovec poriada19.03. 2017 autobusový zájazd do Súľoských Vrchov. Spojený z výstupom na Malý a Veľký Manín

Odchod : Svrčinovec Obecný Úrad 05:30

              Čadca železničná  stanica 05:45

Cena : cca 6 €

Program

 

TRASA č.1 : Považská Teplá – Malý Manín – Manínska Tiesňava. Trasa je vedená neznačkovaným terénom, na vrchole sú krátko objavené staroveké obydlia. Dohodnutý amatérsky archeológ.

Stredne náročná trasa cca 15km (5hod)

 

TRASA č.2 : Považská Teplá – Veľký Manín – Skalné okno – partizánska jaskyňa - Záskalie – Manínska Tiesňava

Stredne náročná trasa cca 15km (5hod) Dá sa skrátiť o 3 km

O 13:00 sa presunieme do kúpeľov Nimnica, kde máme vybavenú zľavu na wellness (10 € na 2hod.), alebo prehliadka kúpeľov. Pri prihlasovaní  nahlásiť záujemcov na wellness.

 

!!!Upozornenie!!!

 

Akcia sa uskutoční za každého počasia, bude pripravený alternatívny program, alebo ( skrátenie trás ).

NETREBA ZABUDNÚŤ NA PLAVKY!

Info: Stanislav Mrázik na tel.č.: 4371471/0910168425

            StanoMrazik@azet.sk