Pozvánka do Velehradu a Buchlov

08.06.2016 22:18

POZVÁNKA

 

T.O. Svrčinovec a K.Č.T. Frýdek -Místek poriada dňa 19. 06. 2016 autobusový zájazd do  Velehradu  a na hrad Buchlov.

Odchod autobusu : 05:15 Čadca  žel. Stanica

                              : 05:00 Svrčinovec Obecný úrad

Cena zájazdu : cca 11 – 12 €

Program

 

TRASA č.1 : Velehrad – rozhľadňa Salaš – rozhľadňa Brdo – chata Bunč

Stredne náročná trasa cca 17 km (5,30 hod.)

 

TRASA č.2 : Prehliadka hradu Buchlov ( vstupné120 kč)

Buchlov – Čertovo sedlo – Břestecká skála – Velehrad, odtiaľ sa prevezieme autobusom do cieľa na chatu  Bunč

Stredne náročná trasa cca 8,5 km ( 2:30 )

 

Možnosť č.3 : Účasť na Svätej omši ( začiatok 10:00) po skončení ľubovoľný výber z pripravených možností. Po príchode trasy č.2 @ sa prevezieme autobusom do cieľa na chatu  Bunč

!!!Upozornenie!!!

V cieli na chate Bunč  cca 15:00 – 17:00 bude posedenie pri gitarách skupiny ( Melody – Boys ) , turisti z F.M.

Keď že sa budeme pohybovať v zahraničí netreba zabudnúť na cestovné doklady ( občiansky, deti pas, alebo zapísané v pase)

Doporučujem  menšiu hotovosť v českej mene (KČ) na suveníry a občerstvenie či vstupné. ( nie je podmienkou).

 

Info: Stanislav Mrázik na tel. č. 4371471/0910168425

             StanoMrazik@azet. sk

 

Chřiby a Velehrad ,,Setkání“

19. 6. 2016

 

Trasa č. 1

Velehrad – rozhledna Salaš – rozhledna Brdo – Jeřabina skála – chata Bunč

17km/5:30 h

Po prohlídce baziliky na Velehradě se vydáme po modré značce údolím potoka Salaška do Salaše, nad kterou stojí od roku 2015 nová rozhledna. K té dojdeme od rozcestníku Salaš

– dolní po žluté, následně po zelené značce. Po návratu z rozhledny zpět na rozcestí Salaš nás modrá značka dovede až na hřeben. Tam se napojíme na červenou směřující k rozhledně Brdo. Z rozhledny dojdeme po červené značce k penzionu Bunč.

 

Trasa č. 2

Buchlov – Čertovo sedlo – Břestecká skála – Velehrad

8,5km/2:30 h

Po prohlídce středověkého hradu Buchlova po zelené kolem kaple sv. Barbory na Čertovo sedlo. Tam se napojíme na červenou vedoucí do Velehradu. Cestou: Břestecká skála, Chabaně – sekvojovec obrovský, Velehrad – prohlídka baziliky

Společně se skupinou č. 3 busem z Velehradu na Bunč.

 

Trasa č. 3

Prohlídka Velehradu, účast na mši, busem na Bunč.

 

Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, která je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky.
Obdivovat můžete presbytář, kapli Matky křesťanské jednoty, Královskou kapli či kazatelnu.
Pod bazilikou se nacházejí také krypty, které byly využívány k pohřbívání řeholníků a dobrodinců kláštera. Rozsáhlý klášter a jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě byl postaven ve 40. letech 13. století v pozdním románském slohu.
Dnešní podoba kláštera je výsledkem rozsáhlé barokní přestavby po požáru, která probíhala v letech 1685-1735. Rozhodnutím Josefa II. byl cisterciácký klášter zrušen a bazilika se stala farním kostelem. K obnově Velehradu došlo ve druhé polovině 19. století v souvislosti s tisíciletým výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. V roce 1890 do kláštera přišli jezuité, kteří zde působili až do roku 1950. Znovu se vrátili až po roce 1990.
Na Velehradě se každoročně koná mnoho různých oslav a shromáždění, dne 22. 4. 1990 navštívil klášter papež Jan Pavel II. Kromě baziliky vás průvodce provede po dalších památkách kláštera, jakými je hospodářský dvůr, opatský dům, lapidárium nebo klášterní zahrada
.

 

Buchlov: Jádro jednoho z nejstarších hradů na Moravě pochází z první poloviny 13. století, avšak výstavba pokračovala až do 17. století. Postupně ale hrad přestal vyhovovat tehdejším životním nárokům a od roku 1751 zůstal Buchlov neobydlen. Díky sběratelské činnosti Berchtoldů z Uherčic zde bylo v první polovině 19. století zpřístupněno veřejné muzeum.
Prohlídku hradu můžete uskutečnit prostřednictvím některého z nabízených okruhů, které vám představí hrad s bohatým mobiliářem v proměnách času, muzeum hrabat Berchtoldů nebo černou kuchyni, zbrojnici, atd.

 

 Břestecká skála: Skalní pískovcové útvary na svahu kopce Komínek jsou součástí chráněné oblasti Přírodní památka Břestecká skála. Skály spadají do západní výspy flyšových karpat - jsou tvořeny hrubozrnnými pískovci a slepenci. Skála je tvořena třemi výraznými skalními útvary a nabízí se odtud také výhled do okolí.

 

 Chabaně – sekvojovec obrovský: Sekvojovec byl vysazen zřejmě v 70. letech 19. století hrabětem Zikmundem II. Berchtoldem. Původně zde stávaly stromy tři, do dnešních dní přežil pouze tento. Obvod jeho kmene měří až 612 cm, dosahuje výšky 30 metrů.

 Rozhledna Salaše: Kovová rozhledna s dřevěným obložením byla veřejnosti zpřístupněna v polovině srpna 2015. Tvarem připomíná dvě do sebe zakleslé "šťastné" sedmičky, z nichž každá obsahuje vyhlídkové plošiny. Po vystoupání po 112 schodech do výšky 20 m, resp. 15 m se tak před vámi rozprostře daleký výhled na Velehrad, Uherské Hradiště, vrcholky Bílých Karpat nebo Chřibů.

 

 Salaš – památník obětem salašské tragédie:   Asi 1.5 km od obce Salaš stojí nad břehem potoka Salašky velký Památník. Vznikl v roce 1985 na věčnou památku obětem krvavého masakru, který se zde udál doslova v posledních hodinách II.světové války. Vraťme se ale v čase do 29.dubna 1945. Je neděle a do obce Salaš přichází hajný Dobeš na nábor nových posil..

 

Rozhledna Brdo: Kamenná rozhledna z roku 2004 stojí na místě původní dřevěné vyhlídky, která byla odstraněna v 70. letech 20. století. Pískovec na stavbu byl postupně vynášen dobrovolníky. Po vystoupání 99 schodů se před vámi rozprostře výhled na Jeseníky, Beskydy, Malé a Bílé Karpaty, Malou Fatru nebo při dobré viditelnosti dokonce na Alpy.

 Kopec dosahuje výšky 587 metrů a těší se velkému turistickému zájmu. Jedná se o ideální místo hlavně pro cykloturistiku. Na vrcholu Brda si můžete prohlédnout zbytky valového opevnění z pozdní doby bronzové.

 

Jeřabina skála: Skalisko Jeřabčiny bývalo v minulosti velikým turistickým magnetem pro návštěvníky letoviska na Bunči. V 80.letech minulého století byl totiž hustý les v jejím okolí vykácen. Bělostná skála se stala pro turisty, šlapající od Brda na Bunč vítaným orientačním bodem a zároveň jakýmsi majákem, který pocestnému oznamoval, že osvěžovna s pivečkem a papáníčkem je už jen, co by člověk od Jeřábčiny několikrát kamenem dohodil.

 

Bunč: Letovisko Bunč je nejznámější turistické a rekreační středisko pohoří Chřibů. Nachází se uprostřed severovýchodního hřebene ve výšce 479 m n.m. na hranici okresů Kroměříž a Uherské Hradiště.

Původní název Lesního penzionu Bunč zněl "Turistická útulna hostinská na Bunči". Od roku 1924 byla majetkem Klubu českých turistů a využívali ji především poutníci směřujícími na Velehrad. S rozvojem silniční dopravy se po roce 1934 z iniciativy našich předních finančníků a průmyslníků v čele s Tomášem Baťou začal připravovat projekt první československé dálnice, která měla spojovat východ a západ republiky. Z Bunče se tak načas stalo velké staveniště a turistický ruch utichl. Roku 1942 byla stavba dálnice zastavena a o tři roky později byla turistická chata vypálena nacisty. Po válce koncem dubna 1946 členové Klubu českých turistů získali turistickou chatu zpět do vlastnictví a zahájili práce na opravě budovy a milovníci přírody "trampové" si sem opět našli cestu. Význam této lokality umocňuje řada dobře značených turistických cest pro pěší horské túry a cykloturistiku v celé oblasti pohoří Chřibů. Unikátem tohoto místa je fakt, že se zde přímo v jeho středu sbíhají hranice pěti katastrů obcí Roštína, Kostelan, Salaše, Velehradu a Jankovic.