pozvánka Veľký Polom

01.08.2019 14:14
Turistický klub Obec Mosty u Jablunkova Turistický oddiel
Polom Raková a KČT TJ Sokol Svrčinovec
Mosty u Jablunkova
Vás pozývajú na
12.. ročníík sttrettnuttiia
Vattra vzájjomnosttii
prii chatte Tettřev pod
Veľkým Pollomom
Zraz účasttnííkov jje
10..8..2019 od 14..00 hod..,, zapálleniie
vattry o 17..00 hod..
Týmto podujatím chceme obnoviť každoročné priateľské stretnutia turistov nadväzujúce na historické stretnutie z 1933 roku.
Možnosť stanovania, občerstvenie v Kamennej chate.