Pozvánka

05.02.2018 19:31

 

TURITICKÝ ODDIEL SVRČINOVEC Vás pozýva na  výročnú členskú schôdzu , ktorá sa  uskutoční v „KASÍNE“ v sobotu  24. 02. 2018 o 14:00. Pozývame všetkých členov – nečlenov , rodinných príslušníkov a priateľov turistiky.

 

Program

 

 1. Prezentácia a úvod

 2. Príhovor predsedu

 3.Vyhodnotenie činnosti za rok 2018

 4. Voľba nového výboru

 5.Voľba delegátov na Valnú Hromadu Regionálnej Rady

 6. Plán činnosti na rok 2018

 7. Vystúpenie hostí

 7. Diskusia

 8. Voľná zábava

 

Dôležité informácie

 

Občerstvenie je objednané v cene 10 € na osobu (prípitok, káva, pohostenie vo forme švédskych stolov)

Obohatiť stoly možno svojimi prinesenými dobrotami a nápojmi.

ÚČASŤ NAHLÁSIŤ A UHRADIŤ DO SOBOTY 17.02.2018 U Renáty Strýčkovej  v kvetinárstve .

Bližšie informácie na : 4371471 m.t. 0910168425

Stano Mrazik na č.t.0414371471 mob.

stanomrazik@azet.sk

 

 

 

JE POTREBNÉ :MAŤ DOBRÚ NÁLADU A KOPEC DOBRÝCH NÁPADOV