spoločné stretnutia SR a ČR

28.06.2018 08:12
Ohlédnutí za uplynulých 10 let společných setkání s TO Svrčinovec...
Naše 1.náhodné setkání se slovenskými turisty ze Svrčinovce začalo u příležitosti oslav 80 let chaty Skalka na podzim v roce 2008. Jelikož jsme se podíleli na její obnově, je tato chata mnohým z nás blízká. V závěru roku jsme si na výroční schůzi ve Svrčinovci společně vytipovali několik tur. akcí, na kterých bychom se společně setkávali.
V roce 2009, v rámci akcí pořádaných MS oblasti sekcí historie, jsme se již společně zúčastnili setkání turistů u příležitosti 80 let chaty Kozubová . Závěrečná společná akce bylo Vítání Martina na bílém koni na Bílém kříži s naší rekordní účastí 54 členů. Koncem roku jsme byli vřele přivítání na jejich VH, odkud jsme odjížděli se zajímavými náměty pro naší další spolupráci.
Zájezdovou sezónu roku 2010 jsme se svými přáteli, turisty ze Svrčinovce, zahájili 25.dubna v Hostýnských vrších návštěvou poutního místa Hostýna, odkud se pokračovalo hřebenovou trasou přes Skalný na Tesák a ti zdatnější až do cíle v Rajnochovicích. Díky nádhernému počasí tato početná skupina 140 turistů ( 2 autobusy Slováků a 1bus našich turistů ) zakončila akci s kytarou a tancem v hostinci Ve Dvoře. Hned 8. května nám zájezd na Velkou Raču na oplátku organizačně zajistili slovenští turisté a nutno poznamenat, že znamenitě. Po shlédnutí stavby Slovenského orloje ve Staré Bystrici se hlavní skupina vydala přes Dedovou, Malou Raču na nejvyšší vrchol Kysuckých Beskyd - Velkou Raču. Druhá skupina zvolila kratší trasu s využitím lanovky z Dedovky. Závěr byl v Penzionu Drevorubač v Oščadnici, kde si všichni pochutnali na místních specialitách a opět tradičně s kytarami a s tancem ukončili společnou akci. Zájezdovou sezónu roku 2010 jsme tradičně ukončili “Zájezdem do neznáma“. Tentokrát trasu předem opravdu nikdo neznal, pouze naši slovenští kamarádi, kteří ji organizačně připravili v okolí Čadce se známým lyžařským střediskem Husárik. Na závěr již podruhé v nám známém penzionu Dřevorubec strávili všichni společně příjemné odpoledne za vydatné pomoci skupiny Melody boys a našich hostitelů.
V roce 2011 jsme 10.dubna pro slovenské kamarády uspořádali společnou akci na Hukvaldech a
Štramberku. Skupina 90 turistů zakončila tuto zdařilou akci s kytarou v restauraci Dallas ve Štramberku,
zde musím vyzvednou perfektní spolupráci Pepíka Poruby z KČT Kopřivnice, který nám s organizací
pomohl. 9.července jsme se účastnili Svrčinovského léta, jehož součástí byl nejen pochod hraničním
chodníkem a obč. ve školní jídelně ale hlavně nezapomenutelná ukázka funkčních starobylých motorů na
zahradě RD kmeta svrčinovských turistů Jozefa Koběluša.
Rok 2012 - společný zájezd s hřebenovou trasou z Bumbálky na Soláň. Na trasy se vydalo celkem
100 turistů se zakončením na horském hotelu Čarták, k výborné náladě přispělo sluníčko a velkou měrou i
kapela Mellody boys, takže se zpívalo a nechyběly ani tanečky. Tato akce opět prokázala velmi dobré a
neformální vztahy mezi oběma kluby turistů, kteří prožili hezkou neděli v nádherné valašské přírodě
umocněnou závěrečným společným posezením. Koncem září jsme se vydali opět na společné střetnutí
našich a slovenských turistů, Stano Mrazík opět nezklamal a se svými přáteli pro nás připravil krásnou
nenáročnou hřebenovou trasu Javornickým hřebenem ze Zákopčie, přes Vrchrieku s rozhlednou a krásnou
trasou s výhledy na Malú a Veľkú Fatru přes Marťákov Vrch, Chotárny kopec do Čadce se zakončením a
posezením v penzionu Drevorubač.
V roce 2013 jsme zorganizovali společný zájezd na Valašsko. Z Lačnova se vydalo 135 turistů po
NS směrem Dolní a Horní Lačnovské skály, Čertovy skály se zastávkou u motorestu . Ti zdatnější
pokračovali směrem na
Pulčínské skály - Hradisko a
odsud do cíle, obce Pulčína.
Tato akce opět prokázala
velmi dobré a neformální
vztahy mezi oběma kluby
turistů, kteří prožili hezkou
neděli v nádherné valašské
přírodě umocněnou
závěrečným společným
posezením se skupinou
Melody boys. Koncem září
jsme se vydali opět na další
společné setkání našich a
slovenských turistů, Stano
Mrazík se svými přáteli pro
nás připravily trasy v Malé
Fatře v okolí Terchové se
zakončením a posezením v
Aquaparku Terchová. O
dobrou náladu se postaral
terchovský heligonkář spolu s
Mellody boys.
V květnu 2014 se konala akce za Cyrilem a Metodějem pro naše slovenské kamarády. Na trasy se
vydalo celkem 80 turistů. Ta hlavní vedla z Kunčic od ruského kostelíku pod Stolovou přes Čertův Mlýn na
Pustevny, někteří pokračovali dále přes Radhošť, jiní přímo dolů do Trojanovic. Druhá skupina se vydala z
Ráztoky přímo na Radhošť a přes Pustevny zpět. Všichni se setkali a fajn pobavili na závěrečném posezení
s gulášem, kytarami a tanečkem v restauraci U Kociánů. Koncem září nás Slováci pozvali tentokrát
nedaleko do Kysuckých beskyd - z Nové Bystrice se všichni společně vydali do osady Brizgalky, kde se
scházeli i signatáři Charty 77. Na zpáteční cestě nám naši hostitelé připravili příjemnou zastávku na
soukromé chatě s kávou a zákuskem. Zakončení bylo v místním kulturním středisku v Nové Bystrici, kde nás
čekalo vystoupení místního heligonkáře, ženského pěveckého souboru a v neposlední řadě se přidala i naše
skupina Melody boys.
21.června 2015 nám naši slovenští kamarádi připravili zájezd s trasou do nejkrásnějších dolin
Slovenka – Prosečské a Kvačanské doliny. Po
obsolvování trasy se všech 90 turistů přesunulo
do rybárny v Liptovskej Sielnici, kde si
pochutnali na gurmánsky upraveném pstruhu a
opět společnou zábavou ukončili naše setkání.
19.června 2016 jsme zorganizovali
společný zájezd do CHKO Chřiby s návštěvou
Velehradu a okolí. Po absolvování tras se
všech 90 turistů sešlo v cíli na Bunči, kde jsme
se při guláši a naší Mellody Boys příjemně
pobavili.
18.června 2017 pro nás tentokrát
zorganizovali slovenští kamarádi pod vedením
Stano Mrázika společný zájezd do CHKO
Strážovské vrchy s trasami přes Súlovské skály a
kratší trasu přes zříceninu hradu Lietava a okolí.
Po absolvování tras se všech cca 90 turistů při
guláši a naší Mellody boys příjemně pobavili.
Každoročně od roku 2011 jsme se na
podzim setkávali na společné akci „vítání
Martina na bílém koni na Bílém kříži“ ,v loni to
bylo v zhledem k uzavření chaty Súlov pro změnu
na Doroťance a také každoročně začátkem roku
při bowlingových utkáních o pohár Stano
Mrázika.
V letošním roce 3.června 2018 si vybrali naši kamarádi za cíl našeho společného setkání chatu
Prašivou. Vzhledem k ranní bouřce jsme naplánovanou trasu přes Javorový museli zkrátit. V místě srazu v
Komorní Lhotce na Konečné se sešlo 45 slovenských + 8 naších turistů. První větší skupina vyrazila po
modré zn. na Prašivou přes Kotař, druhá skupina šla po žluté přímo na Prašivou. Kolem 13.hod, kdy
dorazili poslední turisté z trasy, se počasí už umoudřilo a v příjemném prostředí na chatě Prašivá jsme se i
díky naší hudební skupině Melody
boys společně pobavili. Příjemnou
tečkou kromě slunečného
odpoledne bylo i společné setkání v
kostelíku, na které přijel i
svrčinovský farář. Za nás
organizátory lze jen smutně
konstatovat, že o 10.ročník setkání
byl ze strany naších turistů velmi
malý zájem a lze jen závidět
Stanovi Mrazíkovi jeho i do
nepohody optimisticky naladěný
manšaft.
Do dalších let naší spolupráce s TO
Svrčinovec se určitě díváme s
optismem a přejeme si společně
zorganizovat a zažít ještě hodně
krásných společných akcí ...
V červnu 2018 zapsala Marie
MichnováOhlédnutí za uplynulých 10 let společných setkání s TO Svrčinovec...
Naše 1.náhodné setkání se slovenskými turisty ze Svrčinovce začalo u příležitosti oslav 80 let chaty Skalka na podzim v roce 2008. Jelikož jsme se podíleli na její obnově, je tato chata mnohým z nás blízká. V závěru roku jsme si na výroční schůzi ve Svrčinovci společně vytipovali několik tur. akcí, na kterých bychom se společně setkávali.
V roce 2009, v rámci akcí pořádaných MS oblasti sekcí historie, jsme se již společně zúčastnili setkání turistů u příležitosti 80 let chaty Kozubová . Závěrečná společná akce bylo Vítání Martina na bílém koni na Bílém kříži s naší rekordní účastí 54 členů. Koncem roku jsme byli vřele přivítání na jejich VH, odkud jsme odjížděli se zajímavými náměty pro naší další spolupráci.
Zájezdovou sezónu roku 2010 jsme se svými přáteli, turisty ze Svrčinovce, zahájili 25.dubna v Hostýnských vrších návštěvou poutního místa Hostýna, odkud se pokračovalo hřebenovou trasou přes Skalný na Tesák a ti zdatnější až do cíle v Rajnochovicích. Díky nádhernému počasí tato početná skupina 140 turistů ( 2 autobusy Slováků a 1bus našich turistů ) zakončila akci s kytarou a tancem v hostinci Ve Dvoře. Hned 8. května nám zájezd na Velkou Raču na oplátku organizačně zajistili slovenští turisté a nutno poznamenat, že znamenitě. Po shlédnutí stavby Slovenského orloje ve Staré Bystrici se hlavní skupina vydala přes Dedovou, Malou Raču na nejvyšší vrchol Kysuckých Beskyd - Velkou Raču. Druhá skupina zvolila kratší trasu s využitím lanovky z Dedovky. Závěr byl v Penzionu Drevorubač v Oščadnici, kde si všichni pochutnali na místních specialitách a opět tradičně s kytarami a s tancem ukončili společnou akci. Zájezdovou sezónu roku 2010 jsme tradičně ukončili “Zájezdem do neznáma“. Tentokrát trasu předem opravdu nikdo neznal, pouze naši slovenští kamarádi, kteří ji organizačně připravili v okolí Čadce se známým lyžařským střediskem Husárik. Na závěr již podruhé v nám známém penzionu Dřevorubec strávili všichni společně příjemné odpoledne za vydatné pomoci skupiny Melody boys a našich hostitelů.
V roce 2011 jsme 10.dubna pro slovenské kamarády uspořádali společnou akci na Hukvaldech a
Štramberku. Skupina 90 turistů zakončila tuto zdařilou akci s kytarou v restauraci Dallas ve Štramberku,
zde musím vyzvednou perfektní spolupráci Pepíka Poruby z KČT Kopřivnice, který nám s organizací
pomohl. 9.července jsme se účastnili Svrčinovského léta, jehož součástí byl nejen pochod hraničním
chodníkem a obč. ve školní jídelně ale hlavně nezapomenutelná ukázka funkčních starobylých motorů na
zahradě RD kmeta svrčinovských turistů Jozefa Koběluša.
Rok 2012 - společný zájezd s hřebenovou trasou z Bumbálky na Soláň. Na trasy se vydalo celkem
100 turistů se zakončením na horském hotelu Čarták, k výborné náladě přispělo sluníčko a velkou měrou i
kapela Mellody boys, takže se zpívalo a nechyběly ani tanečky. Tato akce opět prokázala velmi dobré a
neformální vztahy mezi oběma kluby turistů, kteří prožili hezkou neděli v nádherné valašské přírodě
umocněnou závěrečným společným posezením. Koncem září jsme se vydali opět na společné střetnutí
našich a slovenských turistů, Stano Mrazík opět nezklamal a se svými přáteli pro nás připravil krásnou
nenáročnou hřebenovou trasu Javornickým hřebenem ze Zákopčie, přes Vrchrieku s rozhlednou a krásnou
trasou s výhledy na Malú a Veľkú Fatru přes Marťákov Vrch, Chotárny kopec do Čadce se zakončením a
posezením v penzionu Drevorubač.
V roce 2013 jsme zorganizovali společný zájezd na Valašsko. Z Lačnova se vydalo 135 turistů po
NS směrem Dolní a Horní Lačnovské skály, Čertovy skály se zastávkou u motorestu . Ti zdatnější
pokračovali směrem na
Pulčínské skály - Hradisko a
odsud do cíle, obce Pulčína.
Tato akce opět prokázala
velmi dobré a neformální
vztahy mezi oběma kluby
turistů, kteří prožili hezkou
neděli v nádherné valašské
přírodě umocněnou
závěrečným společným
posezením se skupinou
Melody boys. Koncem září
jsme se vydali opět na další
společné setkání našich a
slovenských turistů, Stano
Mrazík se svými přáteli pro
nás připravily trasy v Malé
Fatře v okolí Terchové se
zakončením a posezením v
Aquaparku Terchová. O
dobrou náladu se postaral
terchovský heligonkář spolu s
Mellody boys.
V květnu 2014 se konala akce za Cyrilem a Metodějem pro naše slovenské kamarády. Na trasy se
vydalo celkem 80 turistů. Ta hlavní vedla z Kunčic od ruského kostelíku pod Stolovou přes Čertův Mlýn na
Pustevny, někteří pokračovali dále přes Radhošť, jiní přímo dolů do Trojanovic. Druhá skupina se vydala z
Ráztoky přímo na Radhošť a přes Pustevny zpět. Všichni se setkali a fajn pobavili na závěrečném posezení
s gulášem, kytarami a tanečkem v restauraci U Kociánů. Koncem září nás Slováci pozvali tentokrát
nedaleko do Kysuckých beskyd - z Nové Bystrice se všichni společně vydali do osady Brizgalky, kde se
scházeli i signatáři Charty 77. Na zpáteční cestě nám naši hostitelé připravili příjemnou zastávku na
soukromé chatě s kávou a zákuskem. Zakončení bylo v místním kulturním středisku v Nové Bystrici, kde nás
čekalo vystoupení místního heligonkáře, ženského pěveckého souboru a v neposlední řadě se přidala i naše
skupina Melody boys.
21.června 2015 nám naši slovenští kamarádi připravili zájezd s trasou do nejkrásnějších dolin
Slovenka – Prosečské a Kvačanské doliny. Po
obsolvování trasy se všech 90 turistů přesunulo
do rybárny v Liptovskej Sielnici, kde si
pochutnali na gurmánsky upraveném pstruhu a
opět společnou zábavou ukončili naše setkání.
19.června 2016 jsme zorganizovali
společný zájezd do CHKO Chřiby s návštěvou
Velehradu a okolí. Po absolvování tras se
všech 90 turistů sešlo v cíli na Bunči, kde jsme
se při guláši a naší Mellody Boys příjemně
pobavili.
18.června 2017 pro nás tentokrát
zorganizovali slovenští kamarádi pod vedením
Stano Mrázika společný zájezd do CHKO
Strážovské vrchy s trasami přes Súlovské skály a
kratší trasu přes zříceninu hradu Lietava a okolí.
Po absolvování tras se všech cca 90 turistů při
guláši a naší Mellody boys příjemně pobavili.
Každoročně od roku 2011 jsme se na
podzim setkávali na společné akci „vítání
Martina na bílém koni na Bílém kříži“ ,v loni to
bylo v zhledem k uzavření chaty Súlov pro změnu
na Doroťance a také každoročně začátkem roku
při bowlingových utkáních o pohár Stano
Mrázika.
V letošním roce 3.června 2018 si vybrali naši kamarádi za cíl našeho společného setkání chatu
Prašivou. Vzhledem k ranní bouřce jsme naplánovanou trasu přes Javorový museli zkrátit. V místě srazu v
Komorní Lhotce na Konečné se sešlo 45 slovenských + 8 naších turistů. První větší skupina vyrazila po
modré zn. na Prašivou přes Kotař, druhá skupina šla po žluté přímo na Prašivou. Kolem 13.hod, kdy
dorazili poslední turisté z trasy, se počasí už umoudřilo a v příjemném prostředí na chatě Prašivá jsme se i
díky naší hudební skupině Melody
boys společně pobavili. Příjemnou
tečkou kromě slunečného
odpoledne bylo i společné setkání v
kostelíku, na které přijel i
svrčinovský farář. Za nás
organizátory lze jen smutně
konstatovat, že o 10.ročník setkání
byl ze strany naších turistů velmi
malý zájem a lze jen závidět
Stanovi Mrazíkovi jeho i do
nepohody optimisticky naladěný
manšaft.
Do dalších let naší spolupráce s TO
Svrčinovec se určitě díváme s
optismem a přejeme si společně
zorganizovat a zažít ještě hodně
krásných společných akcí ...
V červnu 2018 zapsala Marie
Michnová